ubezpieczenia

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA

Od 01.01.2009 każda osoba, która posiada zameldowanie w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia (Versicherungspflicht). Ubezpieczenie musi zawierać minimum zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne. Wkład własny nie może przekraczać 5.000 € na ubezpieczonego w skali roku. Osoby nie posiadające ubezpieczenia, będą musiały nadpłacić zaległe składki.

ubezpieczenie

Dla każdej osoby przebywającej w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zamieszkałe i pracujące w Niemczech. Ubezpieczenie to musi być zgodne z prawem niemieckim.
Oferujemy Państwu bardzo korzystne Ubezpieczenia zdrowotne już
od 67,57 €
* ubezpieczenie bez udziału własnego
* ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
* ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
* ubezpieczenie bez badania lekarskiego

prywatne ubezpieczenia

-100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
-100 % koszty usług stomatologicznych
-gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
-ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
-ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
-ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
-ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
-ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
-ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
-koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €

ubezpieczenie zdrowotne

Firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne jest cała masa. Przede wszystkim na samym początku musimy wybrać jakąś firmę. Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres usług, jakie oferuje ubezpieczalnia.

Opłaty za ubezpieczenie są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od płci, wieku starającej się o ubezpieczenie osoby oraz od wyboru usług medycznych, jakie ma objąć ubezpieczenie.
Duży wpływ na opłaty ma również tzw.: Selbstbeteiligung, a jest to kwota, jaką w ciągu roku będziemy musieli sami, bezzwrotnie zapłacić podczas wizyt w gabinetach lekarskich.
Oferujemy Państwu:
• ubezpieczenie bez udziału własnego
• ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
• ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
• ubezpieczenie bez badania lekarskiego

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

obowiazkowe

ubezpieczenia

prywatne ubezpieczenia

obowiazkowe

tanie ubezpieczenia

TrockenbauFirmen

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

tanie ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenie zdrowotne

obowiazkowe

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

obowiazkowe

obowiazkowe

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

obowiazkowe

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

obowiazkowe

ubezpieczenia

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

obowiązkowe

ubezpieczenia

Ubezpieczenia w Niemczech
Choroba, czy wypadek mogą mieć destrukcyjny wpływ na nasze finanse. Przez jakiś czas nie możemy wykonywać pracy zawodowej, kosztuje nas leczenie, pobyt w szpitalu, leki. Taka sytuacja może być szczególnie dotkliwa, gdy pozostawiliśmy rodzinę w Polsce i nasz pobyt w Niemczech jest jej jedynym źródłem utrzymania. Wtedy choroba może nieść ze sobą poważne problemy finansowe. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem będzie posiadanie ubezpieczenia. Na rynku jest bogata gama różnych rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczenie może pokryć koszty leczenia (w Niemczech zapłacimy np. za wizytę lekarza lub pobyt w szpitalu), koszty transportu medycznego do Polski.
Oferujemy Państwu tanie ubezpieczenia.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 015773949254.

ubezpieczenie

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne

tanie ubezpieczenia

Versicherung

tanie ubezpieczenia

Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Mannheim, Karlsruhe, Wiesbaden, Münster, Augsburg, Gelsenkirchen, Aachen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Kiel, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Koblenz, Frankfurt

Versicherung